Ενδεικτικά εργαλεία διαχείρισης εργασιών

* Ολοκληρωμένη ανάλυση των καλύψεων ασφάλισης του πελάτη

* Άμεση πρόσβαση σε πελάτες, συμβόλαια, παραστατικά, καλύψεις ασφάλισης

* Συγκεντρωτικά πινάκια παραγωγής ανά ασφαλιστική εταιρία & κλάδο ασφάλισης

* Ανάλυση ανείσπρακτων ασφάλιστρων με πλήρη στοιχεία

* Ληξιάρια αναλυτικών στοιχείων

* Αναζητήσεις εκκρεμών συμβολαίων & προσθέτων πράξεων

* Ανάλυση πληρωμών σε εταιρία

* Ενημέρωση διαδικασίας & είσπραξης ασφαλίστρων από εταιρία

* Ανάλυση προμηθειών προς απόδοση

* Ενημέρωση διεκπεραίωσης ζημιών

* Ενημέρωση νεοεκδοθέντων συμβολαίων

* Αιτήσεις ακύρωσης συμβολαίων

* Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων

* Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για όλους τους κλάδους ασφάλισης

* Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη προτάσεων ασφάλισης όλων των κλάδων


ECONS ΕπικοινωνίαΚΡΑΤΗΤΟΣ 10 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ
Τ.Κ. 171 21, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.:
(+30) 210-9483350
FAX.:
(+30) 210-9483112
e-mail: info@econs.ondsl.gr