ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
  *παροχή καλύψεων για όλους τους κινδύνους και για όλους τους κλάδους ασφαλίσεων
  *συνεργασία και αναζήτηση μεταξύ πολλών επιλογών, από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών
   
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
  *ανάληψη κάθε προτεινόμενης εργασίας
  *αποτελεσματική ικανοποίηση όλων των αναγκών του πελάτη
  *θετικός επαναπροσδιορισμός της σχέσης οφέλους & κόστους σε κάθε ασφάλιση
   
     
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
  *έγκυρη ανάλυση των αναγκών του πελάτη, από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
   
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ    
  *υπεύθυνη συμβουλευτική καθοδήγηση, για την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του πελάτη
  *υποβολή συγκριτικών προσφορών ασφάλισης
  *ολοκληρωμένες αναλύσεις διαχείρισης των κινδύνων
   
     
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ    
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
  *συνεχή παροχή υπηρεσιών και ανάληψη διεκπεραίωσης των ζημιών
   
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
  *υπεύθυνη υποστήριξη, από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με την καθοδήγηση της διεύθυνσης νομικών υπηρεσιών
  *αποτελεσματική διεκπεραίωση των ζημιών
  *έγκυρη ενημέρωση για όλες τις αναγκαίες μεταβολές στις ασφαλίσεις
   
     

ECONS ΕπικοινωνίαΚΡΑΤΗΤΟΣ 10 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ
Τ.Κ. 171 21, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.:
(+30) 210-9483350
FAX.:
(+30) 210-9483112
e-mail: info@econs.ondsl.gr