ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
  *παροχή καλύψεων για όλους τους κινδύνους και όλους τους κλάδους ασφαλίσεων
  *συνεργασία και αναζήτηση μεταξύ πολλών επιλογών, από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών
   
 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
  *ανάληψη κάθε προτεινόμενης εργασίας
  *ικανοποίηση όλων των αναγκών του πελάτη
  *δημιουργία οικονομιών κλίμακας στη συνεργασία με τους πελάτες
  *αποτελεσματική αποτροπή, κάθε ανταγωνιστικής προσέγγισης των ήδη πελατών
  *ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για την προσέγγιση υποψήφιων πελατών
  *αναθεώρηση των παραγωγικών δυνατοτήτων και μεγάλη αύξηση εργασιών
  *θετικός επαναπροσδιορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων και του πραγματικού εισοδήματος
   
     
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
  *έγκυρη ανάλυση των αναγκών των πελατών και της σύνθεσης των καλύψεων, από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
   
 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ    
  *υπεύθυνη συμβουλευτική καθοδήγηση, για την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του πελάτη
  *υποβολή συγκριτικών προσφορών ασφάλισης
  *ολοκληρωμένες αναλύσεις διαχείρισης κινδύνων
  *ηλεκτρονική συγκριτική τιμολόγηση
  *παροχή εφαρμόσιμης γνώσης, για κάθε πελάτη και περίπτωση ασφάλισης
  *άμεση και επεξεργασμένη πληροφόρηση, για τις μεταβολές των ασφαλιστικών προϊόντων, ανά ασφαλιστική εταιρία και κλάδο ασφάλισης
   
     
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
  *Online σύνδεση 24 ώρες την ημέρα 365 ημέρες το χρόνο
  *Αναλυτική ενημέρωση όλων των στοιχείων της παραγωγικής δραστηριότητας
   
 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
  *τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, για κάθε πελάτη και για όλους τους κλάδους ασφάλισης
  *πλήρη ηλεκτρονική ενημέρωση, όλων των παραμέτρων της παραγωγικής δραστηριότητας
  *απελευθέρωση του συνεργάτη από τη διοικητική διαχείριση και υποστήριξη της παραγωγής
  *δυνατότητα είσπραξης των ασφαλίστρων και άμεση - online ενημέρωση, με την παροχή αναλυτικής πληροφόρησης
  *δραστική μείωση μέχρι και την πλήρη εξάλειψη των εξόδων διαχείρισης
   
     
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ    
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ    
  *εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών, για την ικανοποίηση κάθε ανάγκης και αντιμετώπισης των ζημιών του πελάτη
   
 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ    
  *υπεύθυνη υποστήριξη, από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με τη καθοδήγηση της διεύθυνσης νομικών υπηρεσιών
  *ανάληψη της αναγγελίας των ζημιών από τους πελάτες
  *διαρκής έλεγχος της εξέλιξης των ζημιών
  *αποτελεσματική διεκπεραίωση των ζημιών
   

ECONS ΕπικοινωνίαΚΡΑΤΗΤΟΣ 10 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ
Τ.Κ. 171 21, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.:
(+30) 210-9483350
FAX.:
(+30) 210-9483112
e-mail: info@econs.ondsl.gr