Κλάδοι Ασφάλισης

* ΟΧΗΜΑΤΩΝ

* ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

* ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

* ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

* ΖΩΗΣ

* ΥΓΕΙΑΣ

* ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

* ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

* ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

* ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

* ΣΚΑΦΩΝ

* ΒΟΗΘΕΙΑΣ

* ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

* ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ


ECONS ΕπικοινωνίαΚΡΑΤΗΤΟΣ 10 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ
Τ.Κ. 171 21, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.:
(+30) 210-9483350
FAX.:
(+30) 210-9483112
e-mail: info@econs.ondsl.gr